Skip to main content

Wat is Basalt?

Basalt is vulkanisch gesteente. Het restproduct is basaltzand (meel).