Skip to main content

We hebben Sideau® in onze onderzoekslaboratoria aan talrijke tests onderworpen om de fysische eigenschappen en de effecten op het bloemleven te evalueren. Hier zijn enkele van de dingen die we geleerd hebben.

  • Vertoont een lage bladtoxiciteit en bladvergeling.
  • Heeft een snelle verzadiging en een hoog watervasthoudend vermogen.
  • Leidt niet tot noemenswaardig “bruin water”.