Skip to main content

Einde naar En Gedenkteken naar Herinnering

12 september 2023

.

Herinneringen vervagen en verdwijnen na verloop van tijd omdat andere herinneringen de overhand nemen. Als gevolg daarvan vergeten we herinneringen die we niet zouden moeten vergeten. Het is nodig om de ervaring in herinnering te brengen om de herinnering in stand te houden. In onze samenleving worden musea en herdenkingsplaatsen gepland en geëxploiteerd om mensen er voortdurend aan te herinneren wat ze zich moeten herinneren.

Herdenkingsarchitectuur blijft op een specifieke plaats en wordt een ruimte waar mensen terugkijken op een specifieke gebeurtenis of over leren. Maar of ze nu gaan over sociaal gevoelige kwesties of gevallen die het publiek hebben geschokt, wanneer tijdelijk geïnstalleerde gedenkplaatsen ruimtes worden afgebroken, verbleken tegelijkertijd hun herinneringen. Daarom hoopten we dat zelfs als de ruimte zou verdwijnen, de herinnering zou blijven bestaan.

In het paviljoen herdenken we de mensen die drie jaar lang, van 2020 tot 2022, hun leven verloren op de bouwplaats. Volgens de statistieken van de Constructie Veiligheid Management Informatie Network in Korea gebeurden er 8.735 ongevallen op bouwplaatsen in de drie jaar van 2020 tot 2022, waarvan 423 met dodelijke afloop. In het proces van constructie van het ontwerpplan rouwen we om degenen die hun leven verloren als gevolg van ongelukken en tegelijkertijd vragen we de aandacht van mensen en hopen we dat er in de toekomst geen ongelukken meer zullen gebeuren.

We willen dit paviljoen gebruiken als herdenkingsruimte. Bovendien hopen we dat het paviljoen na de deconstructie niet wordt weggegooid, maar in een nieuwe vorm doordringt in ons dagelijks leven en blijft voortbestaan.

Het paviljoen speelt een rol in het vormen van het object van herinnering en geheugen en na het deconstrueren, zal het de functie hebben van medium dat kan worden herinnerd. Ons paviljoen stelt een nieuwe richting voor en de herdenkingsruimte, die tijdelijk geïnstalleerd is, wordt voor lange tijd herinnerd.

Zaden en bloemen worden gebruikt als wisselende elementen in de paviljoententoonstelling. Zaden die in korte tijd uitlopen veranderen de hoogte van het paviljoen tijdens de paviljoententoonstelling. Bloemen zijn een factor die de hoogte van het paviljoen verandert.

Een paviljoen is een vorm van richting en contrast. Zaden worden verspreid aan de voorkant waar de tentoonstelling begint, en bloemen worden verspreid aan de achterkant waar de tentoonstelling eindigt. Bezoekers beginnen te kijken vanaf de kant waar de zaadjes zijn geplant. Later, na het bekijken, kijken bezoekers naar de achterkant waar bloemen worden geplant.

Tijdens de tentoonstelling worden de steekblokken gedemonteerd. Naarmate de tentoonstelling vordert, verandert de hoogte van het paviljoen door de ontmanteling van de steekblokken. Ze worden aan het publiek geleverd. Tijdens de tentoonstelling kunnen bezoekers van het paviljoen bloemen of zaden planten in de steekblokken. Zo’n bezoekersactie zal het gezicht van het paviljoen voortdurend veranderen. Zaden betekenen de interesse en het doorzettingsvermogen van mensen. Het feit dat mensen zaadjes planten in steekblok en dat ze groeien, impliceert dat de aandacht van mensen in de toekomst een nieuw verhaal zal creëren en dat er tegelijkertijd een gevoel van warmte zal blijven hangen op de plek waar de kiemen samen zijn gegroeid.

Na de tentoonstelling blijft alleen de structuur van het paviljoen over. Roestvrijstalen platen, die deel uitmaakten van de structuur, zullen worden geleverd aan architectuurstudenten. Na de afbraak worden de steigers teruggebracht naar het verhuurbedrijf en worden gerecycled.

.