Skip to main content

Het is opmerkelijk hoe de natuur de sporen die wij op deze aarde hebben achtergelaten terugvordert en overneemt

Vraag je je ook af wat de kracht van de natuur is?

Het lijkt erop dat hoe hard wij mensen ook proberen om iets te creëren, de natuur altijd een manier vindt om het allemaal terug te nemen. En soms zit er niets anders op dan een stapje terug te doen en deze onverwoestbare kracht te bewonderen. Ook al kun je je afvragen hoe tijdelijk alles om ons heen is, het is toch een prachtig gezicht om te zien hoe de natuur langzaam over door de mens gemaakte structuren heen kruipt. Van verkeersborden tot hele steden – zie hoe de natuur langzaam terugwint wat van haar is. Bekijk deze opmerkelijke foto’s van de brokstukken van een verloren strijd met de natuur. Zonder goede airconditioning en verwarming zou de schimmel het in veel kantoren en huizen overnemen. Zelfs planten zouden nu over de gebouwen heen groeien. En verschillende soorten zouden uiteindelijk met elkaar wedijveren om ruimte.

Wanneer de natuur alles terugneemt wat van haar is: